program
UREĐENA I SADRŽAJNA GRADSKA JEZGRA ZA GRAD SA KARAKTEROM

UREĐENA I SADRŽAJNA GRADSKA JEZGRA ZA GRAD SA KARAKTEROM

Novi projekti u gradskoj jezgri za novo lice Zadra i novi doživljaj grada

Odobrenim sredstvima iz EU fondova, uredit će se Providurova palaču i gradski bedemi u punoj dužini šetnice od stare Tehničke škole do hotela Bastion. Rekonstrukcijom i preuređenjem Trga tri bunara i Trga sv. Frane, te perivoja Citadela Zadar dobiva jedinstveni prostor za šetnju, odmor i organizaciju kulturnih događanja.

Dovršetkom ovih projekata Zadar svoju povijesnu baštinu i urbani identitet nadograđuje dodatnim kulturnim sadržajima, a gradska jezgra na Poluotoku s potpuno uređenim i sadržajnim javnim prostorom čini Zadar gradom s karakterom i postaje jedna od najreprezentativnijih u Hrvatskoj.

Za grad s karakterom. Za Zadar svaki dan!