HDZ Zadar

Gradska
organizacija

Gradska organizacija HDZ Zadar osnovana je 23.12.1989. godine. HDZ na području grada ima ustrojeno 27 temeljnih ogranaka, te formiranu većinu u 26 mjesnih odbora. HDZ je u Zadru najveća stranačka organizacija koju vodi gradski odbor HDZ-a koji broji 25 članova biranih na skupštini gradske organizacije.

Radi sveobuhvatnog razmatranja svih područja društvenog života, rješavanja specifičnih problema i promicanja programa HDZ-a, u sastavu HDZ-a grada Zadra djeluju zajednica žena Katarina Zrinski, te gradska organizacija mladeži HDZ-a Zadar

Gradska organizacija HDZ Zadar broji 3.529 članova s područja grada.

Gradski
odbor

Joso Nekić

Predsjednik

joso.nekic1@gmail.com

Božidar Kalmeta

Predsjednik ŽO

Branko Dukić

Potpredsjednik

branko.dukic@globalnet.hr

Darko Kasap

Potpredsjednik

darko.kasap@grad-zadar.hr

Elvira Sterle

Potpredsjednica

elvira.sterle1@gmail.com

Marija Pletikosa

članica predsjedništva

marija.pletikosa@gmail.com

Nataša Barišić

član predsjedništva

natasa.barisic46@gmail.com

Ante Babić

Rizničar

ababic1986@gmail.com

Šime Erlić

Tajnik

sime.erlic@gmail.com

Tomislav Dominis

Član

tdominis@gmail.com

Iva Dunatov

Članica

iva.dunatov@net.hr

Ante Kalmeta

Član

ante.kalmeta@gmail.com

Denis Karlović

Član

denis.karlovic@post.t-com.hr

Ante Kolega

Član

akolega@net.hr

Dubravko Milin

Član

dubravko.milin@gmail.com

Ante Pedisić

Član

ante.pedisic@odvodnja.hr

Grozdana Perić

Članica

grozdana.peric1@gmail.com

Mario Pešut

Član

mario.pesut@grad-zadar.hr

Hrvoje Šarić

Član

hrvojesamson@gmail.com

Željko Šoša

Član

zap.jvp@jvp-zadar.hr

Petar Špika

Član

Dario Vrsaljko

Član

dariovrsaljko@gmail.com

Darko Wertheim

Član

autoserviswd@gmail.com

Nikola Zorić

Član

zoricnikola@ymail.com

Krešimir Karamarko

Član

kkaramarko@gmail.com

Mate Pinčić

Član

mate.pincic.hdz@gmail.com

Temeljni ogranci

Zvonimir Rogić

Temeljni ogranak: Arbanasi

rogic.gradnja@yahoo.com

Ivan Knežević

Temeljni ogranak: Bili brig

ivanet2@net.hr

Olivio Meštrović

Temeljni ogranak: Bokanjac

prostorno-mestrovic@zadarska-zupanija.hr

Darko Wertheim

Temeljni ogranak: Crno

autoserviswd@gmail.com

Mate Marić

Temeljni ogranak: Crvene kuće

maric.mate@rocketmail.com

Neven Birkić

Temeljni ogranak: Diklo

nbirkic@yahoo.com

Šime Mičić

Temeljni ogranak: Dračevac

sime.micic.zd@gmail.com

Pero Kalfić

Temeljni ogranak: Gaženica

pero.kalfic@gmail.com

Ankica Mazić

Temeljni ogranak: Jazine I

ankicamazic@gmail.com

Nikola Zorić

Temeljni ogranak: Jazine II

zoricnikola@ymail.com

Ivan Stručić

Temeljni ogranak: Kožino

Boris Skroče

Temeljni ogranak: Maslina

bskroce@net.hrr

Pave Ivić

Temeljni ogranak: Novi Bokanjac

ivic.pave@gmail.com

Vjekoslav Vrban

Temeljni ogranak: Olib

Ante Jukica

Temeljni ogranak: Petrčane

toncijruzic@gmail.com

Hrvoje Šarić

Temeljni ogranak: Ploče

hrvojesamson@gmail.com

Andrija Marcelić

Temeljni ogranak: Plovanija

Iva Dunatov

Temeljni ogranak: Poluotok

iva.dunatov@net.hr

Ante Kolega

Temeljni ogranak: Puntamika

akolega@net.hr

Mate Mavar

Temeljni ogranak: Rava

mate.mavar@gmail.com

Marko Jelenković

Temeljni ogranak: Ričine

jelenkovic.marko@gmail.com

Ivica Zdrilić

Temeljni ogranak: Smiljevac

ivica.zdrilic@gmail.com

Robertino Dujela

Temeljni ogranak: Stanovi

dujelar@gmail.com

Mario Pešut

Temeljni ogranak: Vidikovac

mario.pesut@grad-zadar.hr

Ante Babić

Temeljni ogranak: Višnjik

ababic1986@gmail.com

Dario Vrsaljko

Temeljni ogranak: Voštarnica

dariovrsaljko@gmail.com

Zajednica žena
Katarina Zrinski

Temeljna zadaća jest jačanje položaja žena unutar HDZ-a, poticanje politike ravnopravnosti spolova, borba protiv nasilja nad ženama, afirmacija uloge žene u obitelji i suradnja s nevladinim organizacijama u promicanju prava žena.

Marija Pletikosa

Predsjednica

maja.pletikosa@gmail.com

Elvira Sterle

Potpredsjednica

elvira.sterle1@gmail.com

Iva Dunatov

Potpredsjednica

iva.dunatov@net.hr

Mirjana Zubčić

Tajnica

Mladež
HDZ-a

Mladež HDZ-a grada Zadra okuplja mlade članove Hrvatske demokratske zajednice od 18-35 godina radi profiliranja i izgradnje mladih ljudi, te dodatnog određivanja mladih članova HDZ-a u odnosu na brojna životna i egzistencijalna pitanja građana i mladih grada Zadra.

Nataša Barišić

Predsjednica

Šime Lenkić

Dopredsjednik

Matea Bačić

Dopredjednica

Luka Knez

Dopredsjednik

Matea Bakmaz

Dopredsjednica

Karlo Vidučić

Tajnik

Ivo Novak

Rizničar