HDZ Zadar

Gradska
organizacija

Gradska organizacija HDZ Zadar osnovana je 23.12.1989. godine. HDZ na području grada ima ustrojeno 27 temeljnih ogranaka, te formiranu većinu u 26 mjesnih odbora. HDZ je u Zadru najveća stranačka organizacija koju vodi gradski odbor HDZ-a koji broji 25 članova biranih na skupštini gradske organizacije.

Radi sveobuhvatnog razmatranja svih područja društvenog života, rješavanja specifičnih problema i promicanja programa HDZ-a, u sastavu HDZ-a grada Zadra djeluju zajednica žena Katarina Zrinski, te gradska organizacija mladeži HDZ-a Zadar

Gradska organizacija HDZ Zadar broji 3.529 članova s područja grada.

Gradski
odbor

Šime Erlić

Predsjednik

sime.erlic@gmail.com

Božidar Kalmeta

Predsjednik ŽO

Elvira Sterle

Potpredsjednica

elvira.sterle1@gmail.com

Bruno Milin

Potpredsjednik

milinbruno0@gmail.com

Robertino Dujela

Potpredsjednik

dujelar@gmail.com

Branko Dukić

Član predsjedništva

branko.dukic@globalnet.hr

Marija Pletikosa

Članica predsjedništva

marija.pletikosa@gmail.com

Matea Bakmaz

Članica predsjedništva

matea0207@gmail.com

Darko Kasap

Rizničar

darko.kasap@grad-zadar.hr

Marija Petani

Tajnica

marijapetani@gmail.com

Nataša Barišić

članica

natasa.barisic46@gmail.com

Damir Burčul

Član

damirburcul@gmail.com

Tina Jurjako

Članica

tina.jurjako@gmail.com

Ante Kalmeta

Član

ante.kalmeta@gmail.com

Krešimir Karamarko

Član

kkaramarko@gmail.com

Matilda Karamatić Brčić

Članica

matildakbrcic@gmail.com

Denis Karlović

Član

denis.karlovic@post.t-com.hr

Ante Kolega

Član

akolega@net.hr

Mate Marić

Član

mate.maric72@gmail.com

Šime Mičić

Član

sime.micic.zd@gmail.com

Dubravko Milin

Član

dubravko.milin@gmail.com

Ante Pedisić

Član

ante.pedisic@odvodnja.hr

Stipe Perica

Član

stipe.perica@gmail.com

Grozdana Perić

Članica

stipe.perica@gmail.com

Mate Pinčić

Član

mate.pincic.hdz@gmail.com

Boris Skroće

Član

bskroce@net.hr

Željko Skukan

Član

zeljkoskukan111@gmail.com

Rade Šimičević

Član

rade.simicevic@gmail.com

Zorislav Šušak

Član

zosusak@gmail.com

Renato Švorinić

Član

renato.svorinic@gmail.com

Dario Vrsaljko

Član

dariovrsaljko@gmail.com

Jurica Vučetić

Član

jurica_vucetic@yahoo.com

Luka Vukoša

Član

luka@zadra.hr

Temeljni ogranci

Zvonimir Rogić

Temeljni ogranak: Arbanasi

+385 98 273 619

rogic.gradnja@yahoo.com

Hrvoje Marić

Temeljni ogranak: Bili brig

+385 98 332 729

hrvojemaric3103@gmail.com

Ivana Vrsaljko

Temeljni ogranak: Bokanjac

+385 95 196 8119

krvavac.ivana@gmail.com

Marija Petani

Temeljni ogranak: Brodarica

+385 95 814 42 61

marijapetani@gmail.com

Luka Vukoša

Temeljni ogranak: Crno

+385 91 766 58 30

luka@zadra.hr

Mate Marić

Temeljni ogranak: Crvene kuće

+385 95 905 28 81

maric.mate@rocketmail.com

Neven Birkić

Temeljni ogranak: Diklo

+385 91 528 93 78

nbirkic@yahoo.com

Šime Mičić

Temeljni ogranak: Dračevac

+385 92 105 17 45

sime.micic.zd@gmail.com

Davor Karlović

Temeljni ogranak: Jazine I

+385 98 449 998

dakarlov72@gmail.com

Nikola Zorić

Temeljni ogranak: Jazine II

+385 91 197 74 15

zoricnikola@ymail.com

Mate Stručić

Temeljni ogranak: Kožino

+385 99 310 14 31

mate.tkm@gmail.com

Boris Skroče

Temeljni ogranak: Maslina

+385 91 508 51 14

bskroce@net.hr

Tomislav Troskot

Temeljni ogranak: Novi Bokanjac

+385 95 814 8650

troskot.tome@gmail.com

Branimir Ivančić

Temeljni ogranak: Olib

+385 91 597 1935

Marino Buškulić

Temeljni ogranak: Petrčane

+385 98 132 26 26

buskulicmarino61@gmail.com

Hrvoje Šarić

Temeljni ogranak: Ploče

+385 91 792 80 61

hrvojesamson@gmail.com

Andrija Marcelić

Temeljni ogranak: Plovanija

+385 99 258 58 13

andrija.marcelic@gmail.com

Šime Barančić

Temeljni ogranak: Poluotok

+385 91 252 5528

sime.barancic@gmail.com

Zorislav Šušak

Temeljni ogranak: Puntamika

+385 98 884 639

zosusak@gmail.com

Nedjeljko Ćuća

Temeljni ogranak: Rava

+385 91 513 94 43

nedjeljko.cuca@gmail.com

Andrijano Šandrić

Temeljni ogranak: Ričine

+385 91 563 6313

andrijanoa98@gmail.com

Tomislav Stanić

Temeljni ogranak: Sinjoretovo

+385 98 176 0396

tomislav.staniczd@gmail.com

Denis Karlović

Temeljni ogranak: Smiljevac

+385 98 369 515

denis.karlovic@visnjik.hr

Robertino Dujela

Temeljni ogranak: Stanovi

+385 98 332 822

dujelar@gmail.com

Šime Čolak

Temeljni ogranak: Vidikovac

+385 95 909 28 07

sime.colak@gmail.com

Ivica Jukić

Temeljni ogranak: Višnjik

+385 98 919 5268

ijukiczd@gmail.com

Dario Vrsaljko

Temeljni ogranak: Voštarnica

+385 98 994 55 98

dariovrsaljko@gmail.com

Zajednica žena
Katarina Zrinski

Temeljna zadaća jest jačanje položaja žena unutar HDZ-a, poticanje politike ravnopravnosti spolova, borba protiv nasilja nad ženama, afirmacija uloge žene u obitelji i suradnja s nevladinim organizacijama u promicanju prava žena.

Marija Pletikosa

Predsjednica

maja.pletikosa@gmail.com

Elvira Sterle

Potpredsjednica

elvira.sterle1@gmail.com

Iva Dunatov

Potpredsjednica

iva.dunatov@net.hr

Mirjana Zubčić

Tajnica

Mladež
HDZ-a

Mladež HDZ-a grada Zadra okuplja mlade članove Hrvatske demokratske zajednice od 18-35 godina radi profiliranja i izgradnje mladih ljudi, te dodatnog određivanja mladih članova HDZ-a u odnosu na brojna životna i egzistencijalna pitanja građana i mladih grada Zadra.

Matea Bakmaz

Predsjednica

Matea Bačić

Potpredsjednica

Andrijana Dukić

Potpredsjednica

Hrvoje Ivković

Potpredsjednik

Jakov Stanić

Potpredsjednik

Luka Knez

Tajnik

Lara Čačić

Članica predsjedništva