program
SUSTAVNO I TRAJNO RJEŠENJE GOSPODARENJA OTPADOM ZA ZADAR I ZADARSKU ŽUPANIJU

SUSTAVNO I TRAJNO RJEŠENJE GOSPODARENJA OTPADOM ZA ZADAR I ZADARSKU ŽUPANIJU

Trajna sanacija odlagališta u Diklu i projekt stoljeća - Centar za gospodarenje otpadom - pred realizacijom

S 50 milijuna eura iz EU fondova odobrenih za izgradnju novog županijskog Centra za gospodarenje otpadom sustavno i dugotrajno rješava se pitanje odlaganja otpada za sve naše građane i stanovnike naše županije. Već do početka 2018. godine završit će se procedura odabira izvođača radova za izgradnju novog Centra, nakon čega se može pristupiti izgradnji. Planirano trajanje realizacije projekta iznosi 48 mjeseci. Nakon višegodišnje pripreme napokon imamo priliku u ovom mandatu trajno rješiti pitanje gospodarenja otpadom u Zadru i Zadarskoj županiji.

Centar predstavlja visoko kvalitetnu i najsigurniju alternativu postojećim odlagalištima, jer je predviđena mehaničko-biološka obrada miješanog komunalnog otpada po najvećim europskim standardima, a uz to će se vršiti i obrada građevnog otpada.

Radimo za Zadar svaki dan!