program
POVOLJNIJI I KVALITETNIJI ŽIVOT ZA MLADE OBITELJI U ZADRU

POVOLJNIJI I KVALITETNIJI ŽIVOT ZA MLADE OBITELJI U ZADRU

Niže cijene vrtića za 30% i veće novčane potpore za novorođeno dijete!

U ovom mandatu spustit ćemo cijenu vrtića za 30% i to za 100 kn od 2018., te za još 100 kn do kraja mandata. Nadalje, za drugo dijete u vrtiću cijena vrtića biti će niža za 50 posto, a za treće dijete vrtić je besplatan. Obiteljima sa četvero i više djece osiguravamo besplatan vrtić za svako dijete, a još više ćemo povećati potpore za sufinanciranje boravka u vrtiću djece iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. 

Osim cijena vrtića, u ovom mandatu ćemo povećati i potpore za novorođeno dijete, i to za prvo dijete na 2.000 kn, za drugo dijete na 3.000 kn i za treće dijete na 6.000 kn. 

Mladim obiteljima ključan problem je rješenje stambenog pitanja. Zato želimo nastviti graditi stanove prema POS programu. Do sada smo izgradili 357 stanova iz POS programa, a cilj nam je do 2021. izgraditi još 100 stanova i to sa mogućnošću povoljnog otkupa ili najma.

Ovim olakšicama u sklopu našeg programskog cilja Demografske obnove, obitelji i mladih želimo vrtiće učiniti još dostupnijima i po povoljnijim uvjetima s krajnjim ciljem podizanja postojećeg životnog standarda za naše građane i mlade obitelji. Programom “Za Zadar svaki dan” posebno pažnju posvetili smo mjerama kojima se stvaraju kvalitetniji i povoljniji uvjeti života za mlade obitelji, odnosno uvjeti kojima se najvitalnijem djelu naših građana omogućava  dugoročno planiranje života u Zadru. 

Radimo za mlade, radimo za obitelj. Radimo za Zadar svaki dan!