program
KVALITETNIJI ŽIVOT ZA STARIJE I BRIGA ZA SVE KOJIMA JE POMOĆ NAJPOTREBNIJA

KVALITETNIJI ŽIVOT ZA STARIJE I BRIGA ZA SVE KOJIMA JE POMOĆ NAJPOTREBNIJA

Novi dnevni boravci za starije i dovršetak Centra Mocire

Povećati ćemo broj korisnika uskrsnica sa potojećih 5.000 korisnika na 8.000 korisnika, odnosno za sve one umirovljenike koji imaju mirovine manje od 2.500 kn i time dodatno olakšati život umirovljenicima s područja grada.

Za sada na području grada postoji jedan dnevni boravak za starije u sklopu doma Sv. Frane koji radi od 7-16 te nudi dva obroka i terapiju. Naš je cilj u sljedeće četiri godine osigurati barem još jedna dnevni boravak za starije, kako bi im omogućili još bolju njegu i skrb.

Nalazimo se pred početkom završne faze realizacije i stavljanja u funkciju Centra Mocire koji će postati centar za pomoć u zajednici, osnovna škola i vrtić. Time ćemo riješiti dugoročnu potrebu grada za kvalitetnijom skrbi i obrazovanjem za djecu i učenike s posebnim potrebama. Već sada je potpisan ugovor sa nadležnim Ministarstvom za financiranje dovršetka Centra Mocire, temeljem kojega će većina radova biti završena već u ovoj godini.

Radimo za Zadar svaki dan!