program
INTELIGENTNI PROMET ZA MANJE PROMETNIH GUŽVI, DOSTUPNIJI PARKING I EFIKASNIJI JAVNI PRIJEVOZ

INTELIGENTNI PROMET ZA MANJE PROMETNIH GUŽVI, DOSTUPNIJI PARKING I EFIKASNIJI JAVNI PRIJEVOZ

Nova garaža na Ravnicama sustavno rješenje pitanja parkiranja na poluotoku

Pitanje bržeg, protočnijeg i efikasnijeg prometa ne može se gledati isključivo kroz rekonstrukciju cesta ili regulaciju prometa. Ono se mora sagledati u cjelini. Završetkom studije inteligentnog prometnog sustava grada, strateški ćemo odrediti pravac razvoja prometa grada u sljedećih 10 do 15 godina. Naš je cilj izgraditi ključne gradske prometne pravce od Gaženice prema Žmirićima i od Hrvatskog sabora prema obali, a koji će povećati protočnost, smanjiti zastoje i učiniti sve dijelove grada još dostupnijima. Uz pripremljene projekte za financiranje iz EU fondova uvodimo nove “pametne” sustave za poboljšanje efikasnosti prometa, poput sustava kontrole i praćenja prometa, odnosno video nadzora za bolje upravljanje raskrižjima i gužvama na našim prometnicima. Zatim ugradnja novih pametnih semafora, uvođenje jedinstvene putne karte, nove mobilne aplikacije za navođenje do slobodnog parkirnog mjesta, novog voznog parka javnog prijevoznika Liburnije, te brojnih drugih rješenja koji su dio šireg koncepta “pametnog” grada, a koji povećavaju efikasnost prometa od 30-40%.

Radimo za Zadar svaki dan!