Naslovna

02.10.2019.

Započinje zadarski mega projekt

Ovim projektom vrijednim 567 milijuna kuna, Grad Zadar stavlja se na kartu najrazvijenijih gradova EU po stupnju priključenosti na kanalizaciju. Rezultat je to kontinuirane, stabilne i promišljene politike vođenja razvoja Zadra od strane HDZ-a i višegodišnjeg planiranja sustava odvodnje za svako domaćinstvo.

Kroz projekt „Aglomeracije Zadar – Petrčane“ uredit će se 317 gradskih ulica. Paralelno s odvodnjom uredit će se kompletni kolnici, urediti nogostupi i rasvjeta, postaviti optička mreža, sanirati vodovodna mreža 

S pokretanjem prvih postupaka javne nabave za odabir izvođača radova na izgradnji sustava odvodnje na područjima mjesnih odbora Bokanjac, Novi Bokanjac i Gaženica (Sinjoretovo), ovog mjeseca započinje realizacija zadarskog mega projekta „Aglomeracija Zadar – Petrčane“.

Ovim projektom vrijednim 567 milijuna kuna, Grad Zadar stavlja se na kartu najrazvijenijih gradova EU po stupnju priključenosti na kanalizaciju. Konkretno, Zadar će realizacijom projekta dobiti povećanje priključenosti na sustav odvodnje sa sadašnjih 70% na 95%.

-     Prvi projekti koji kreću u realizaciju su projekti koji obuhvaćaju četvrti Bokanjac - naselje Bokanjac i Novo naselje Bokanjac, te sliv ulice Danijela Farlatija u četvrti Sinjoretovo, koji obuhvaća 2/3 tog dijela grada. Za projekt Bokanjac izrađeni su svi projekti, ishođene lokacijske i građevinske dozvole, uknjižene sve nerazvrstane ceste i riješeni imovinsko-pravni odnosi. Ugovorena je izrada Dokumentacije o nabavi za izgradnju, a objava javnih nadmetanja očekuje se tijekom ovog mjeseca. Po otvaranju ponuda i izboru izvođača, ukoliko ne bude žalbi na izbor izvođača, gradnja bi mogla započeti u prvom dijelu 2020. godine - najavljuje direktor tvrtke Odvodnje d.o.o. Zadar Grgo Peronja, ističući detalje čitavog projekta:

-     Gradit će se 19.332 m gravitacijskog cjevovoda, 1.810 m tlačnih cjevovoda, 2 crpne postaje i 1.400 priprema za kućne priključke. Istovremeno, neizbježno će se rekonstruirati sustav vodoopskrbe u duljini od 2.934 m, kao i 289 priključaka na vodoopskrbni sustav.

Kroz iduće četiri godine radovi će se odvijati u zonama od krajnjeg istoka do krajnjeg zapada grada, istovremeno na području više MO-a, vodeći računa o prometnim opterećenjima uz optimalnu regulaciju prometa.

Osim same izgradnje sustava odvodnje, Grad će financirati i kompletno asfaltiranje 317 ulica kojima će proći odvodnja, dakle ulice će biti u potpunosti obnovljene, ne samo u dijelu polaganja novih kanalizacijskih cijevi.

-     Riječ je o jednom od najvrjednijih, ali svakako i najopsežnijih infrastrukturnih projekata u novijoj povijesti našeg grada. Dobili smo jedinstvenu, rekao bih, i neponovljivu priliku u najkraćem roku podignuti ukupni komunalni standard našeg grada na potpuno novu razinu i izjednačiti uvjete komunalne opremljenosti rubnih dijelova Zadra. Zbog toga je ova gradska uprava donijela odluku da se pri  ugradnji sustava odvodnje, za razliku od dosadašnje prakse i asfaltiranja u onom obimu koji se iskopa za postavljanje cijevi, u svih 317 gradskih ulica postavi novi asfalt u cijeloj širini kolnika, da se u svim ulicama gdje je to god moguće odmah izgradi i nogostup, ugradi optička mreža te rekonstruira mreža javne rasvjete. Naravno, u istom zahvatu rekonstruirat će se i vodoopskrbna mreža čime ćemo smanjiti sadašnje gubitke vode - najavio je gradonačelnik Branko Dukić dodatna ulaganja u uređenje gradske komunalne infrastrukture vrijedna 150 milijuna kuna i dodao:

-     Ne možemo svima nama koji živimo u ovom gradu priuštiti duple zahvate u istim ulicama i dekomodirati stanovnike svih ovih četvrti kuda prolaze nove trase sustava odvodnje s naknadnim radovima na uređenju kolnika i ostale prateće komunalne infrastrukture. Ovo je trenutak u kojemu najefikasnije, najbrže i najpovoljnije možemo dugotrajno riješiti potrebe za uređenjem i opremanjem svih 317 gradskih ulica u samo četiri godine, a za što bi nam uobičajenim godišnjim programima gradnje trebalo tridesetak godina. Da to sad ne napravimo, ponovno bi za koju godinu raskopavali te iste ceste, a to ne možemo dopustiti. Ovako ćemo u kratkom vremenu građanima omogućiti sigurne i uređene prometnice i istovremeno smanjiti ukupne troškove održavanja.

-     Ovo je kapitalni projekt na koji sam iznimno ponosan i jedan je od najznačajnijih u čitavom ovom mandatu – zaključio je gradonačelnik.

S obzirom da je riječ o investiciji od oko 150 milijuna kuna, zbog definiranih odredbi Zakona o javnoj nabavi koje propisuju da prije raspisivanja natječaja za izvođenje radova sredstva moraju biti osigurana u cjelokupnom iznosu, Grad će uskoro objaviti poziv za podnošenje ponuda za kredit u navedenom iznosu.

-     Iako bismo s postojećim proračunom kroz iduće razdoblje iz godine u godinu mogli bez ikakvih opterećenja financijski pratiti ovu investiciju, sukladno Zakonu o javnoj nabavi moramo osigurati cjelokupan iznos u proračunu za sve predviđene radove u svih 317 ulica odjednom kroz kredit. Naime, kako Grad Zadar godišnje uprihodi 30-ak milijuna kuna od komunalnog doprinosa koji se namjenski troše upravo na izgradnju i rekonstrukcije prometnica, kreditno opterećenje od oko 15 milijuna kuna godišnje neće predstavljati apsolutno nikakav problem, štoviše na ovaj način za ista davanja višestruko ubrzavamo program izgradnje i rekonstrukcije gradskih ulica – objašnjava gradski pročelnik za proračun i financije Ivan Mijolović.

Uz sve navedeno, slijedi i nadogradnja postojećeg Uređaja za proćišćavanje otpadnih voda na kojemu će se izvesti dodatni radovi na tretiranju otpadnih voda u cilju poboljšanja uvjeta pročišćavanje zraka. Također, nakon velike poplave od prije dvije godine koje su zahvatile Zadar Grad Zadar donio je i zasebnu Odluku o paralelnom ulaganju u sustav oborinske odvodnje i u nogostupne površine u četvrti Bokanjac. Pritom kreće i realizacija dodatnih projekata razvoja oborinske odvodnje na širem području Bokanjca koji će unaprijediti zaštitu od poplava i istovremeno spriječiti zagađenje podzemnih voda, a time će se i dugoročno zaštiti crpilište Bokanjac.

PREDSJEDNIK VLADE, ANDREJ PLENKOVIĆ O RAZVOJU ZADRA (lipanj 2019.)

„Zadar jedan od gradova na obali koji se najviše razvio u zadnjih tridesetak godina od osamostaljenja Hrvatske, a ovim radovima to se potvrđuje“, kazao je predsjednik Vlade RH, Andrej Plenković u prigodi potpisivanja ugovora za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane u  lipnju ove godine.

Potpisivanje ugovora za projekt aglomeracije Zadar-Petrčane