Naslovna

06.06.2020.

VIŠE OD 3 MILIJARDE KUNA ULOŽENO JE U MANDATU OVE VLADE U ZADARSKU ŽUPANIJU!

Lista projekata koji su realizirani ili se trenutno realiziraju na području naše županije i to sve samo u zadnje četiri godine.

Očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom - 100 milijuna kuna
* Zračna luka Zadar - 65,6 milijuna kuna
* Vodno gospodarstvo - 443,8 milijuna kuna
* Gospodarenje otpadom (10 projekata) - 396 milijuna kuna
* Luke i lučka infrastruktura – 465 milijuna kuna (Gaženica, Ribarska luka Kali, Trajektna luka Tkon, Luka Sali…)
* Pomorstvo i ribarstvo - 488,9 milijuna kuna
* Promet i javni prijevoz - 300 milijuna kuna
* Željeznička infrastruktura - 31 milijun kuna
* Razvoj zdravstva - 119,4 milijuna kuna
* Energetska obnova (27 projekata) - 94,1 milijuna kuna
* Obrazovanje - 300 milijuna kuna
* Kulturna baština - 100 milijuna kuna
* Ruralni razvoj - 555,9 milijuna kuna
* Poduzetništvo i obrti - 157 milijuna kuna
* ...
Projekt Luke Gaženica, sustavi aglomeracije Zadar-Petrčane te Nin-Privlaka-Vrsi, projekt Centra za gospodarenje otpadom, projekt izgradnje škole Novi Bokanjac, projekt Centra Mocire, projekt uređenja uvale Jazine, projekt uređenja Providurove palače, zadarskih bedema, Centra za mlade, projekti regionalnih centara kompetencija koji uključuje izgradnju nove zgrade Medicinske škole u Zadru, projekt Centra kreativnih industrija na Relji, završetak zgrade nove Poliklinike i projekt izgradnje Dnevnih bolnica u Općoj bolnici Zadar, projekt Sveučilišnog kampusa, izgradnja Centra za razvoj i edukaciju u Poličniku i poduzetničkog inkubatora u Biogradu, obnova mostova u Ninu, izgradnja sustava navodnjavanja Baštica 2 – Smilčić i sustava navodnjavanja Lišansko polje… itd., itd...

Lista bez kraja projekata koji su realizirani ili se trenutno realiziraju na području naše županije i to sve samo u zadnje četiri godine, za Zadar i Zadarsku županiju znače ubrzano podizanje standarda, brojne nove sadržaje i mogućnosti, te novu razvojnu perspektivu za naš kraj!
U razdoblju od dvije godine od 2017. do 2019. godine proračuni županije i gradova u sastavu Zadarske županije ukupno su ostvarili povećanje prihoda od nevjerojatnih 37,51%, što je izravni rezultat povećane gospodarske aktivnosti te povećanog povlačenja bespovratnih (europskih i nacionalnih) sredstava i njihovih ulaganja u našu županiju.
Rezultati ovih ulaganja i puna afirmacija svih navedenih projekata tek je pred nama i prave koristi od današnjih investicija osjetit ćemo u godinama koje su pred nama.

Odgovorno upravljanje te dobra suradnja lokalne i nacionalne razine zalog su razvoja Zadra i Zadarske županije!