Naslovna

25.11.2020.

POZIV - Zajednica žena HDZ-a "Katarina Zrinski"

P O Z I V za sudjelovanje na izborima za predsjednicu i članice gradskog odbora Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Zadar te izaslanice na izbornu skupštinu  Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Zadarske županije

Na temelju Odluke o načinu i rokovima održavanja unutarstranačkih izbora u Zajednici žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ od 12. studenog 2020. godine i članka 3. Propisnika o postupku provedbe unutarstranačkih izbora u Zajednici žena HDZ-a „Katarina Zrinski“, upućujem

P O Z I V

za sudjelovanje na izborima za predsjednicu i članice gradskog odbora Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Zadar te izaslanice na izbornu skupštinu  Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Zadarske županije

1.     Izbori za predsjednicu i članice  gradskog odbora Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Zadar i izaslanice na izbornu skupštinu Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Zadarske županije održat će se u nedjelju 6. prosinca 2020. godine na Višnjiku, u PRESS dvorani, u vremenu od 9,00 do 12,00 sati.

2.     Kandidature za predsjednicu i članice gradskog odbora i kandidature za izaslanice  na izbornu skupštinu Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Zadarske županije s najmanje 10 potpisa potpore, podnose se na propisanim obrascima najkasnije 48 sati prije održavanja izbora, dakle, do 4. prosinca 2020. godine do 9,00 sati, gradskom izbornom  povjerenstvu  Zajednice žena  „Katarina Zrinski“ Zadar.

3.     Sve informacije vezane za kandidaturu predsjednice i članice gradskog odbora Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Zadar , te izaslanice na izbornu skupštinu Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Zadarske županije, zainteresirane članice mogu dobit na broj         098 191 31 81  ili   098 965 5873.

                                                                             Predsjednica

                                                      GO Zajednice žena „Katrina Zrinski“ Zadar

                                                                            Marija Pletikosa, v.r.