Naslovna

31.10.2023.

POZIV ZA SUDJELOVANJE NA IZBORIMA ZA DUŽNOSNIKE I TIJELA GRADSKOG ODBORA MHDZ-A ZADAR

U nedjelju, 5. studenoga 2023. godine, u 18,00 sati

Izborna skupština za predsjednika Gradskog odbora Mladeži HDZ-a Zadar, za članove Gradskog odbora i Nadzornog odbora te izaslanike na županijsku skupštinu MHDZ-a Zadarske županije održat će se u nedjelju, 5. 11. 2023. u 18:00 sati, u prostorijama Županijske organizacije HDZ-a, Medulićeva 2.

 

1.      Članovi skupštine gradske organizacije MHDZ-a mogu se kandidirati, birati i biti birani:

- za predsjednika GO MHDZ-a

- za članove GO MHDZ-a - 12 članova

- za članove NO MHDZ-a - 3 člana

- za izaslanike na županijsku skupštinu MHDZ-a - 20 izaslanika

 

2.      Obrasci kandidature i obrasci za prikupljanje potpisa potpore kandidaturi za izbor članova gradskog odbora, nadzornog odbora i za izbor članova (izaslanika) na  županijsku skupštinu mogu se preuzeti sa web stranice https://www.hdz-zadar.hr/dokumenti

 

3.      Kandidature moraju biti podržane potpisima članova skupštine i to; za predsjednika GO MHDZ-a - 20 potpisa, a za članove GO, NO i izaslanike - 10 potpisa

 

4.      Kandidature se podnose se na propisanim obrascima najkasnije 48 sati prije održavanja izbora, odnosno do 3. studenoga 2023. godine do 18:00 sati, osobno u prostorije stranke ili na e-mail: zd-hdz@hdz.hr

 

 

Predsjednica GO MHDZ-a Grada Zadra

Matea Bakmaz, v. r.