Naslovna

15.11.2021.

Nevenka Marinović izabrana za predsjednicu Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski" Zadarske županije

Održana Izborna skupština.

Dana 12.studenoga 2021.godine održana je Izborna skupština Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski" Zadarske županije na kojoj je izabrana predsjednica, članice Županijskog odbora i izaslanice za Sabor Zajednice.

Za predsjednicu je izabrana Nevenka Marinović, dipl.ing, koja je istaknula da će zajedno sa izabranim članicama županijskog odbora i u budućem mandatu, kroz brojne aktivnosti definirati političke interese žena, afirmirati njihovu ulogu u obitelji i društvu te promicati obitelj kao temeljnu društvenu vrijednost.

Poznato je da su žene su u RH, ali i u svijetu i manjina i većina. Većina po udjelu u populaciji, a manjina po udjelu u mnogim segmentima života. A znamo također da bez prepoznate uloge žena ne možemo ni razmišljati o dugoročnom razvoju ( u znanosti, obrazovanju, zdravstvu,..) posebice demografskom.
Naglasila je da će novi saziv Katarina raditi na osnaživanju žena u njihovoj suvremenoj ulozi, kako u urbanom tako i u ruralnom prostoru naše županije,koja je svakako drugačija od uloge njihovih baka ali jednako nezamjenjiva u mnogim segmentima života.

Istaknula je također da je obitelj institucija koja čuva ljudske vrijednosti, kulturni i povijesni kontinuitet generacija te da je ona jedinstveni, nezamjenjivi, fizički, socijalni, emocionalni, duhovni i gospodarski potencijal društva što najčešće zaboravimo.
Taj ogroman potencijal koji žene posjeduju treba afirmirati i osloboditi.
I upravo je to prostor za djelovanje ove generacije Katarina Zadarske županije, zaključila je Nevenka Marinović.